Odbornost inženýr

Inženýř by měl umět pochopit práci jak s elektronikou, tak i se softwarem. Jeho úkolem je totiž automatizace různých procesů, instalace senzorů na jednotlivá zařízení či tvorba menších robotických zařízení. Tyto schopnosti ale nejsou podmínkou, pokud dokáže správně pracovat s manuály.

V Expedici Mars se také cení týmová práce, ve společných projektech řeší spíše technické záležitosti. Poradí také svým vrstevníkům ohledně práce s počítači a objasní jim problematiku s nimi spojenou.

Má zájem se dále vzdělávat a čelí novým výzvám. Nebojí se vystoupit ze své konfortní zóny a pracovat pod tlakem.