Odbornost biolog

 

Role biologa je v mnoha ohledech klíčová, vyžaduje jedinečnou kombinaci dovedností, které přesahují znalosti z učebnic. Tito mladí vědci nejsou pouhými pozorovateli světa přírody. Aby uspěli, musí si osvojit interdisciplinární myšlení a uvědomit si vzájemnou provázanost biologie s jinými obory, jako jsou chemie, fyzika, a dokonce i IT. Biolog je také týmovým hráčem, spolupracuje s ostatními výzkumníky při řešení složitých problémů, sdílí nápady a přináší různé úhly pohledu na zkoumanou problematiku. Musí být schopen komunikovat, a to nejen proto, aby prezentoval své výsledky odborné komunitě, ale také aby představil důležitost svého výzkumu laické veřejnosti, podněcoval zdravou zvědavost a inspiroval budoucí mladé výzkumníky. Odbornost „biolog“ v EM není jen o biologii, ale také o výchově všestranných osobností, které se dokáží přizpůsobit, inovovat a rozvíjet své schopnosti v našem neustále se měnícím světě.