Odbornost fyzik

 

Mohlo by se zdát, že odbornost Fyzik je v Expedici Mars nová, ale opak je pravdou. V minulých ročnících soutěže se odbornost jmenovala Astronom, nicméně vzhledem k lepšímu zachycení její podstaty došlo letos k jejímu přejmenování, avšak v jádru tato odbornost zůstává stejná.

Jak již výše řečené napovídá, náplní této odbornosti není marmeláda, ale bývá jí neodolatelná směs fyziky a astronomie.  Jako příklad můžeme uvést, že v minulých letech se účastníci této odbornosti zabývali například určováním měřením velikostí Měsíce a Slunce pomocí fotoaparátu, studovali vliv zemské atmosféry na pohyb stratosférického balónu, nebo během semifinále konstruovali mlžnou komoru, či stavěli spektroskop.

Odbornost je určená pro všechny, kteří rádi přichází věcem na kloub a chtěli by lépe porozumět fyzikálním dějům, které probíhají kolem nás a to zejména pomocí různých zajímavých experimentů a měření. Pokud bys tedy rád/a fyziku a astronomii poznal/a jinak, než jak je znáš ze školních lavic, je tato odbornost přímo pro Tebe.