Odbornost biolog

 

V tomto ročníku zistíme, že bunky naozaj nie sú nudné. Po pochopení ich stavby a činnosti sa otvára priestor pre nekonečné experimentovanie a diskusiu. Zaujímavé pre nás budú látky pre bunku toxické. Získame farbivá z rôznych prírodných zdrojov a pochopíme prečo príroda maľuje toľkými farbičkami. Ťažiskom semifinále bude detailnejšie teoretické oboznámenie sa s mikrobiológiou, zistíme ako sa treba starať o bunky v laboratóriu a za akých podmienok možno čo najlepšie pozorovať ich zaujímavé schopnosti. Prakticky si teda osvojíme zásady aseptickej práce pri manipulácií s mikroorganizmami a základy laboratórnej techniky.
Finále bude predstavovať intenzívnu prípravu zameranú na čo najúspešnejšie absolvovanie simulácie. Vydáme sa cestou jednej z najzákladnejších vetiev celej vedy, ktorou je analýza. Zameriame sa na to, ako premeniť jednoduché pozorovanie na dáta a ukážeme si ako získané experimentálne dáta spracovať a vyťažiť z nich čo najviac. Experimenty budú zamerané na zmesi a materiály, s ktorými sa stretávame v bežnom živote a pristupovať k nim budeme z pohľadu analytickej chémie. 

Naučíme sa princípy jednotlivých analytických metód a počas simulácie nakoniec všetky svoje čiastkové objavy zúročíte a  užijete si samostatnú vedeckú činnosť pri experimentoch z oblasti biológie, chémie, mikrobiológie, biochémie alebo biotechnológií. 

Túžba po pochopení mikrosveta je snáď jedinou naozajstnou podmienkou pre skvelý zážitok v tejto odbornosti. Váš záujem môžete prejaviť hneď na začiatku v odbornom projekte, v ktorom zhromaždíte teoretické informácie. Na ďalšie kolá a experimenty sa budeme pripravovať spolu teoreticky aj prakticky, získate mnoho zručností a nových výhľadov. Počas simulácie sa môžete sa tešiť na veľmi zaujímavú experimentálnu činnosť, v ktorej zúročíte všetku svoju prácu z predchádzajúcich kôl.